Satellite By Igor

Bel 0654.66.88.44  -  Nu ook via WhatsApp 

Klik op

logo voor

contact


Let OP!!

Wegens vakantie is onze zaak

van Maandag 13 mei T/M Zondag 26 Mei

GESLOTEN!!

PrijslijstSTORINGSONDERZOEK:


Storing onderzoeken altijd eerste half uur inclusief voorrijkosten (regio 1) daarboven meerprijs per km.

€65,00

.


AFSTELLEN VAN EEN SCHOTEL:


1 lnb op 1 vaste schotel afstellen.

€ 89,00

2 lnb's op een vaste schotel met Diseq switch of monoblock afstellen.

€ 89,00

3 lnb's op een vaste schotel met Diseq switch of monoblock afstellen

€ 99,00

4 lnb,s op een vaste schotel met Diseq switch afstellen.

€ 125,00

Meerdere satellieten uitrichten prijs volgens afspraak.


uw eigen schotel monteren en uitrichten duo of single lnb let op, andere beugels is meerprijs

€149,00

Ons standaard tarief per uur is inclusief btw

€65,00

.


OFFERTEKOSTEN:


Particulier

€25,00

Zakelijk

€85,00

Uiteraard wordt dit bedrag verrekend bij aanschaf!


.


VOORRIJKOSTEN:


Voorrijkosten regio 1. (10 km)

€27,50

Voorrijkosten regio 2. (20 km)

€37,50

Voorrijkosten regio 3. (30 km)

€45,00

Voorrijkosten meer dan 1 straal van 25 km € 1,00 per km plus de tijd á € 65,00  per uur

€65,00

Voorrijkosten boven 100km in overleg.U gaat BIJNA alles zelf doen?.............

maar ik moet u een beetje helpen?

(Dan zijn dit mijn voorwaarden):

De door uzelf geplaatste schotel en LNB(s) moeten op een veilige manier te benaderen zijn.
U beschikt over de juiste kabels en connectoren (anders tegen kleine meerprijs leverbaar).
Uw digitale satellietontvanger is niet defect en bevat officiële (fabrieks)software.
Maximale standaard werkhoogte voor de installateur is 4 meter : andere situaties in overleg.
U zorgt er voor dat de ontvanger makkelijk te bereiken is (van alle kanten vrij benaderbaar).
Mocht er geen ontvangst mogelijk zijn (denk aan bomen e.d.) óf is bijvoorbeeld de schotel niet op een veilige manier te benaderen, en moet dientengevolge het werk worden gestaakt, dan brengen wij wél de voorrijkosten in rekening. Wij zullen met u overleggen of u wenst dat
wij uw schotel opnieuw afstellen nadat u van ons gehoord heeft waar de schotel dan (door u) geplaatst dient te worden,
Aan een vervolgbezoek zijn wederom kosten verbonden,u betaalt voor de verrichtte werkzaamheden. Indien wij constateren dat een onderdeel van uw installatie niet in orde is (bijvoorbeeld verkeerde kabel, -apparatuur, beugel niet goed gemonteerd etc.) zullen wij dit aan u melden. Indien later (op een ander tijdstip) blijkt dat de installatie niet meer in orde is (bijvoorbeeld verdraaide schotel of een defect is opgetreden aan uw eigen apparatuur) dan beschouwen wij nieuwe werkzaamheden als een nieuwe opdracht en dienen dan opnieuw kosten in rekening te brengen om aan uw installatie te werken.


Indien u meent dat u zélf de plaats van de schotel kunt bepalen en deze kunt bevestigen; de apparatuur zélf kunt afstellen ... maar het u niet lukt om (een storingsvrij) beeld te krijgen, dan kunt u een beroep op mij doen om de optimale afregeling te laten verrichten.
In dat geval heeft u een groot gedeelte van de installatie(kosten) reeds uitgespaard en rest vaak alléén nog het optimaal afregelen.
Vaak is het onmogelijk om op afstand (telefonisch) een exacte diagnose van het probleem te stellen;
De dokter moet zijn patiënt immers vaak "even zien".
Een cliché, maar in de meeste gevallen wel de weg naar de juiste oplossing.

U kunt ook gebruik maken van whatsApp d.m.v. Foto's te sturen van uw huidige schotelsituatie.

Zorg dat er altijd een foto erbij zit waarvan deze genomen is vanaf de begane grond tot en met de schotel.
Dit geeft mij altijd een goede eerste indruk van uw omgeving.....

Bel  of mail als u nog vragen heeft.